Hyssnabornas Bygdegårdsförening

General Data Protection Regulation – GDPR

Personuppgiftsansvariga för Hyssnabornas bygdegårdsförening är aktuell styrelse.

Kontaktas via mail: ellinor@creatus.se.
Styrelsen behandlar namn, adress, mejladress och personnummer för att föra medlemsförteckning över aktiva medlemmar i föreningen. Medlemsförteckningen uppdateras löpande med nya medlemmar och de som begärt utträde ur föreningen.

Styrelsen för kontaktlista (namn, adress, telefonnummer och mejladress) över aktiva styrelseledamöter för utskick av kallelser, dela information och kontakt mellan möten.

Uppgifter från hyrestecknare innefattar namn, adress, telefonnummer och person eller organisationsnummer. Signerat hyreskontrakt sparas i 7 år efter skatteverkets regler om bokföring.

Föreningen hanterar inbetalningar genom bankgiro och Swish. Dessa innefattar namn och bankreferens samt telefonnummer från Swish.

Som medlemmar i Bygdegårdarnas riksförbund rapporterar styrelsen årligen antalet aktiva medlemmar i föreningen. Inga personuppgifter på individnivå lämna ut.

Som medlem har varje enskild individ egen rätt att få reda på vilka uppgifter som hanteras. Kontakta aktiv styrelse för information och korrektion. Varje individ har rätt att begära utträde ur föreningen när som helst under pågående år.

Om tidigare medlem förnyar sitt medlemskap efter årsmötet sparas uppgifterna till dess att personen väljer att avsluta sitt medlemskap. Om medlemskapet inte förnyas sparas uppgifterna i max 18 månader för att därefter raderas. Om en medlem aktivt väljer att avsluta sitt medlemskap i förtid raderas individens uppgifter utan onödigt dröjsmål eller senast inom en månad (30 dagar).

Vid misstanke om att uppgifterna behandlas på fel sätt ber vi er kontakta den aktiva styrelsen för information.

Om misstanke kvarstår vänligen kontakta Datainspektionen för inlämnande av klagomål.

Vid personuppgiftsincident skall styrelsen rapportera till Datainspektionen.

www.datainspektionen.se