Hyssna Bygdegårds historia

I början av 1930-talet var det några personer i Hyssna som pratade om att bygga en samlingslokal. Det var då frågan om att bygga en bygdegård. En av initiativtagarna var Gustav Persson Långared.

Den 31 oktober 1935 köpte Persson en tomt för byggandet av bygdegården. Tomten kostade 600:- kronor.

År 1936 utsågs en interimsstyrelse som bestod av följande personer: Amandus Johansson, Edvin Westberg, James Frigård, Erik Andrén, Johan Johansson, Osvald Jakobsson och Folke Eriksson. Styrelsens uppgift var att undersöka möjligheterna att kunna bygga en bygdegård och hur man skulle få pengar till bygget.

Den 27 maj 1936 hölls ett sammanträde med intresserade personer och med andelstecknarna. Det beslutades att bilda en bygdegårdsförening och den skulle heta Hyssna Bygdegårdsförening u.p.a. Det var en ekonomisk förening som bildades. En styrelse valdes och den bestod av ovannämnda personer. Till ordförande valdes James Frigård.

Förslag till stadgar antogs. Teckningslistor upprättades där intresserade fick teckna sig för en andel av 50:- kronor. De kunde även teckna sig för andelar som bidrog in natura – dagsverken och genom att skänka virke.

Persson sålde tomten till bygdegårdsföreningen och styrelsen fick i uppdrag att ordna med bygdegårdens uppförande i alla detaljer.

Bygdegården byggdes under hösten 1936 och blev färdig våren 1937.
Bygdegården har under åren fått stå pall för många fester och kalas, en period under 60-talet körde man kontinuerligt med allmän dans och en period under 70-talet med mycket Bingospel, då i Hyssna IF:s regi. Nu i många år har pensionärsdansen, eller som det idag kallas ”Trivseldans”, varit ett stadigt återkommande arrangemang, mycket populärt och ofta för fullt hus.
Under åren har vissa mindre renoveringar gjorts men ingen större renovering som lyft standarden till några högre höjder. Lokalen var av typisk 50-60-talsstil och blev allt mer sliten och omodern med åren dessutom med ett litet undermåligt kök med dålig standard, det gick inte att lockade den yngre generationen, det blev en typisk lokal för den äldre generationen som var van vid den gamla bygdegården.

Man kunde se i statistiken att större kalas och bröllop hade helt försvunnit, de flesta helgerna stod bygdegården tom. Antalet uthyrningar låg på 60-70 tillfällen per år under 1990-talet, med en delvis ny styrelse i början på 2000-talet fick man upp antalet uthyrningar till över 100 om året.

En förenings framtid är den yngre generationen, ungdomar och barn, dem hade vi helt tappat greppet om, så vad skulle vi göra?
”Vi måste renovera upp bygdegården till en standard som tilltalar även de yngre om inte bygdegården helt skall stå och förfalla”. Detta var inledningen till vad som nu skett de senaste åren med Hyssna Bygdegård.

Dåvarande ordföranden, Anders Davidsson, drog i gång ett renoveringsprojekt. Med mycket god hjälp kom så småningom en bra ritning fram med de förändringar som skulle göras. Bl.a. att huset skulle förlängas 2.40 för att få till ett större kök dessutom för att få plats med samtliga toaletter i entréhallen och ett trapphus för att kunna inreda övervåningen till en mindre möteslokal.

Renoveringen startade våren 2005 med mycket rivningsarbete innan själva renoveringen påbörjades. Överraskningarna kom ganska omgående då det visade sig att kvalitén på det gamla huset var betydligt mycket sämre än vi insett eller att det inte stämde med tidigare uppgifter. I princip allt VVS med avlopp och el fick göras om, brandsäkra huset efter dagens föreskrifter med gipsskivor i väggar och tak, golvbjälkar var i så dåligt skick att delar av golvet var tvungna att läggas om.

Nästa projekt som stod på tur var vår övervåning. Under några år höll arbetet på från ideella krafter och 2015 stod vår nya fräscha övervåning klar! På övervåningen finns en stor ljus och modern möteslokal för alla stora och små möten. Ett mindre kök med en gammal spris som prydnad samt en avdelning för barnen.

Med hjälp av statligt och kommunalt bidrag, sponsorer och ideella insatser har vi en fräsch och modern Bygdegård som passar utmärkt till kalas, bröllop, danstillställningar, kurser, utställningar m.m. Vårt stora köket på nedanvåning är utrustat med storköksmaskiner, vi har rymliga fräscha toaletter, vi har en ljud o bildanläggning som kan användas till disco eller för att visa bilder m.m.

Det ekonomiska överskottet av våra aktiviteter går till renovering och underhåll så att vi kan bevara vår bygdegård och göra fler roliga saker tillsammans!

Alla ska känna sig välkomna och delaktiga i bygdegården, gammal som ung. Genom arbete med hemsida och sociala medier hoppas vi kunna nå ut till fler med
inbjudningar, samt göra det lättare för dig som vill hyra.

Så går du och funderar på att arrangera egen tillställning så har vi lokalen för dig!

Men du, var ute i god tid! Vår bygdegård är det många som vill hyra.