Bli medlem

Välkommen som medlem – för Dig eller som gåva till någon Du känner!
Medlemsavgiften är 150 kr per år och för familj 275 kr – gör så här;

1. Betala till föreningens bankgiro 5100-2483 eller till Swish nr 123 063 76 37. Ange “medlemsavgift”, namn och adress på talongen.
2. Mejla till ordforande@hyssnabygdegard.se. Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress och gärna när inbetalning gjorts.

Vad innebär ett medlemskap
Som medlem i Hyssnabornas Bygdegårdsförening stöttar Du både Dig själv och Hyssna. Ditt kulturintresse och bygdens mötesplats förenas i vår bygdegård.

Som medlem i Hyssnabornas Bygdegårdsförening
• Bidrar Du till att Hyssna har en samlingslokal för oss Hyssnabor, till vardag och fest
• Värnar Du om ett varierat kulturliv för alla åldrar
• Har Du rabatterad entréavgift till vissa arrangemang i bygdegården

Hyssnabornas bygdegårdsförening är en ideell förening som funnits sedan 1930-talet och föreningens mål är att driva och förvalta Hyssna Bygdegård. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.