Välkommen som medlem – för Dig eller som gåva till någon Du känner!
Medlemsavgiften är 125 kr per år och för familj 250 kr – gör så här;

  1. Betala till föreningens bankgiro 5100-2483 eller till Swish nr 123 063 76 37. Ange “medlemsavgift”, namn och adress på talongen.
  2. Mejla till ekonomi@hyssnabygdegard.se. Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress och gärna när inbetalning gjorts.

Vad innebär ett medlemskap

Som medlem i Hyssnabornas Bygdegårdsförening stöttar Du både Dig själv och Hyssna. Ditt kulturintresse och bygdens mötesplats förenas i vår bygdegård.

Som medlem i Hyssnabornas Bygdegårdsförening

  • bidrar Du till att Hyssna har en samlingslokal för oss Hyssnabor, till vardag och fest
  • värnar Du om ett varierat kulturliv för alla åldrar
  • har Du rabatterad entréavgift till vissa arrangemang i bygdegården

Hyssnabornas bygdegårdsförening är en ideell förening som funnits sedan 1930-talet och föreningens mål är att driva och förvalta Hyssna Bygdegård. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.