Styrelsens vision

Vi i bygdegårdens styrelse arbetar för att bygdegården ska vara levande. Bygdegården ska vara en aktiv mötesplats i byn. Alla ska känna sig välkomna och delaktiga i bygdegården, gammal som ung. Aktiviteter ska ordnas regelbundet. Uthyrning är en viktig del i vårt arbete, det ger ekonomi och sammanhållning så att vi kan bevara vår bygdegård.

Styrelsen jobbar för att få ett stort engagemang i byn, så att bygdegården kan leva vidare. Genom arbetet med hemsidan hoppas vi kunna nå ut till flera samt göra det lättare för dig som vill hyra.

Stöd bygdegården i Hyssna och bli medlem!

Uthyrning, evenemang och medlemsavgifter är en viktig del i vårt arbete. Det ekonomiska överskottet av dessa aktiviteter går till renovering och underhåll så att vi kan bevara vår bygdegård och göra fler roliga saker tillsammans!

Medlemsavgiften betalas på årsbasis och är  200kr/familj eller 100kr/person. Betala in din medlemsavgift till bankgiro 5100-2483. Tack för att du stödjer allas vår mötesplats i Hyssna!